The Blue Expat

Pilates instructor, Podcaster, wandering soul

[Q&A]Làm thế nào để tự tin nói lên ý kiến

Nghe Podcast trên nền tảng bạn yêu thích

Số Q&A đầu tiên dành cho những bạn nghe podcast muốn đặt câu hỏi hay xin lời khuyên từ The Blue Expat.

Tập này là câu hỏi từ bạn Tiểu Phương (Hà Nội) về cách để có thêm tự tin phát biểu ý kiến trước đám đông.

Bình luận

error: Content is protected !!