READING

[Q&A]Làm thế nào để tự tin nói lên ý kiến...

[Q&A]Làm thế nào để tự tin nói lên ý kiến

cach-tu-tin-noi-len-quan-diem-ca-nhan q&a the blue expat podcast

Số Q&A đầu tiên dành cho những bạn nghe podcast muốn đặt câu hỏi hay xin lời khuyên từ The Blue Expat.

Tập này là câu hỏi từ bạn Tiểu Phương (Hà Nội) về cách để có thêm tự tin phát biểu ý kiến trước đám đông.


Your email address will not be published. Required fields are marked *

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

INSTAGRAM
KNOW US BETTER
shares