The Blue Expat

Pilates instructor, Podcaster, wandering soul

Khó khăn khi du học Đức và các giải pháp

Khó khăn du học Đức câu hỏi du học sinh Đức The Blue Expat podcast

Nghe Podcast trên nền tảng bạn yêu thích

Từ câu hỏi của một thính giả gửi về podcast, số này mình thu thập những câu trả lời của các bạn du học sinh đang sinh sống ở Đức về ‘khó khăn lớn nhất họ gặp phải khi sang Đức du học và họ đã bước qua nó như thế nào’. Đây là thắc mắc của nhiều bạn du học sinh, không chỉ là du học sinh Đức mà còn ở những đất nước khác nữa. Qua những chia sẻ của khách mời, bạn cũng có thể đưa ra hướng giải quyết cho mình nếu bạn gặp phải vướng mắc tương tự . 

Bạn có thể gửi voice message tới TBE qua app Anchor hoặc liên hệ qua Facebook page THE BLUE EXPAT và thông tin liên hệ trên website để đặt câu hỏi.

Bình luận

error: Content is protected !!