fbpx

Solo’episodes

Solo-episodes

Quản lý thời gian (Time Management) – Hiểu mình để quản lý thời gian cá nhân hiệu quả

Tập đầu tiên trong chuỗi podcast này có ý nghĩa tiên quyết để bạn có thể áp dụng được các chiến thuật và cách thức hay sử dụng các công cụ để quản lý thời gian. Trước khi muốn quản lý một thứ gì thì chúng ta nên hiểu thứ mà chúng ta đang...
Solo-episodes

Cách nhìn khác về "Năng khiếu" học ngoại ngữ hay câu chuyện tôi đã học tiếng Anh như thế nào?

Hiện tại tôi đang sử dụng tiếng Anh như là ngôn ngữ chính, bên cạnh đó tôi đang học tiếng Đức và có thể giao tiếp bằng tiếng Ý nếu cần. Việc sử dụng ngoại ngữ như là ngôn ngữ chính với những expat là một chuyện rất bình thường nhưng nếu là tôi...
INSTAGRAM
KNOW US BETTER