Solo’episodes

Solo-episodes

Cách nhìn khác về "Năng khiếu" học ngoại ngữ hay câu chuyện tôi đã học tiếng Anh như thế nào?

Hiện tại tôi đang sử dụng tiếng Anh như là ngôn ngữ chính, bên cạnh đó tôi đang học tiếng Đức và có thể giao tiếp bằng tiếng Ý nếu cần. Việc sử dụng ngoại ngữ như là ngôn ngữ chính với những expat là một chuyện rất bình thường nhưng nếu là tôi...
INSTAGRAM
KNOW US BETTER