fbpx

Liên hệ

Nếu bạn thấy podcast hấp dẫn và muốn hợp tác hoặc bạn nghĩ mình có thể là khách mời trên podcast, vui lòng email tới theblueexpat@gmail.com (Tôi sẽ không trả lời những thư ngoài 2 nội dung kể trên).

Nếu bạn có câu hỏi cụ thể nào mà không tìm thấy thông tin trên blog này hay bạn có câu hỏi nhanh dành cho tôi, đừng ngần ngại và inbox fb nhé!

If you like this podcast and love to coordinate with me or want to be a guest on my podcast, please email me to theblueexpat@gmail.com (Please mind to send email only when you want to coordinate or be a guest on this podcast).

In case you have some quick query, please message me on facebook!

[contact-form-7 404 "Not Found"]
 

INSTAGRAM
KNOW US BETTER